Қазақ тілінің

ұлттық корпусы

«Тіл – адамның адамдық белгісінің зоры»

QazAlt пернетақтасы


keyboard

Бағдарламанын қосылуы:

keyboard

Бағдарламанын қосылуы:

keyboard

Бағдарламаны жүктеу: QazAlt1.0.exe