National Corpus of

Kazakh Language

«Тіл – адамның адамдық белгісінің зоры»

Негізгі корпус

40000000 сөзқолданыс

Ауызша ішкорпус

1000000 сөзқолданыс

Диалектілік ішкорпус

1000000 сөзқолданыс

Мақал-мәтел ішкорпусы

1000000 сөзқолданыс

Тарихи ішкорпус

1000000 сөзқолданыс

Параллель ішкорпус

1000000 сөзқолданыс

Ономастикалық ішкорпус

1000000 сөзқолданыс

Жарнама ішкорпусы

1000000 сөзқолданыс

Welcome!

Start

Markups

Корпуста «белгіленім» термині қолданылады. Белгіленім корпустан іздеген сөзіңіз туралы толық ақпаратты көрсетеді. Корпуста белгіленімнің 5 түрі бар: морфологиялық, сөзжасамдық, семантикалық, лексикалық, фонетика-фонологиялық.

Feedback

If you find an error while using the corpus, please contact us here.

Thanks for the sympathy!