Қазақ тілінің

ұлттық корпусы

«Тіл – адамның адамдық белгісінің зоры»

Қазақ тілінің ұлттық корпусы сайтына қош келдіңіз!
Корпус сайтында қазақ тілінің электронды мәтіндік қоры жинақталған. Корпустағы мәтін көлемі – 40 миллион. Мәтіндер қазақ тілінің 5 стиль түрінен (көркем стиль, ғылыми стиль, публицистикалық стиль, ісқағаз стилі, сөйлеу стилі) жинақталған. Корпустан сөз, сөзформа (сөз түрленімі) бойынша іздеу жүргізіп, іздеген сөзіңіз қолданылған сөйлемдердің тізімін және олардың дереккөзін көре аласыз. Табылған сөз/сөзформа немесе мысалдардағы кез келген сөз туралы тілдің барлық деңгейіне қатысты ақпарат беріледі.
Корпусты қазақ тілінде сөйлеушілер мен қазақ тілін үйренушілер қолдана алады.

Ішкорпус Статистикасы (Диаграмма)

Ішкорпус Статистикасы (График)